naam

Senioren Belangen Zoeterwoude

Lijst 4

Senioren Belangen Zoeterwoude

Kandidatenlijst Gemeenteraads Verkiezingen 2022-2026

  • 1. Thea van der Kooi lijsttrekker
   2. Linda Mooijman
   3. Liza Soffner 
   4. Ewald van de Mortel
   5. Tessa Kraus
   6. Henk van der Kooi
   7. Mart van Diemen
 • Thea van der Kooi
  Thea van der Kooi

  Ik ben Thea van der Kooi, getrouwd en we hebben 4 kinderen. Met veel plezier heb ik gewerkt als verpleegkundige, omdat ik het fijn vond iets voor de zieke medemens te kunnen doen. Bestuurservaring:
  Vanaf 1999 tot 2005 was ik lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Vanaf 2005 t/m heden zit ik in het bestuur van het Damesgilde Zoeterwoude. Vanaf 2010 ben ik Commissielid en van 2012 t/m heden raadslid in de gemeente Zoeterwoude.
  Als vrijwilliger ben ik sinds jaren in Zoeterwoude verbonden aan Swettterhage, Emmaus, vereniging de Zonnebloem en buurthuis de Weipoort. Ik zet me ten volle in voor Senioren Belangen Zoeterwoude.

  Linda Mooijman
  2. Linda Mooijman

  Even voorstellen: ik ben Linda Mooijman, 40 jaar en geboren en getogen in Zoeterwoude. Ik heb een vriend en woon in de kern van het dorp. Na eerst jarenlang in de kinderopvang actief geweest te zijn, werk ik nu sinds 11,5 jaar met veel plezier voor de ouderen van Emmaus. Verder is het de liefde voor dieren die me ertoe aanzet hun extra zorg te geven, als de noodzaak daar is. Zo zorg ik voor de instandhouding van een vaste groep eenden, met voer en het schoonhouden van hun sloot. Verder ruim ik zwerfafval op, dit blijkt spontane navolging bij de jeugd te hebben. Ik heb jaren geholpen bij het Dorpsfeest Zoeterwoude en deelgenomen aan de organisatie van de Buitenspeeldag Zoeterwoude. Verder houd ik me bezig met fotograferen van de natuur.
  Ik heb het fractieberaad van SBZ bijgewoond en input gegeven op het gebied van verkeersveiligheid en wonen. Ten tijde van de renovatie van het Tranendal was ik destijds actief betrokken in de bewonerscommissie (verslaglegging) en dat was een leerzame ervaring. Ik wil me graag voor SBZ inzetten, ik houd van Zoeterwoude en dat gevoel herken ik bij onze fractie.

  Liza Soffner
  3. Liza Soffner

  Even voorstellen: ik ben Liza Soffner, leeftijd 60 jaar en woon ruim 15 jaar, samen met mijn partner, in Zoeterwoude Dorp. Samen hebben we vier kinderen. Met mijn achtergrond in welzijn en gezondheid, zal ik mij met name inzetten in het sociaal domein. Tijdens de coronacrisis heb ik een post HBO opleiding Dementiezorg afgerond. Met deze specialisatie heb ik, zzp’er ouderenzorg/consulent, mijn kennis verbreed. Ik doe momenteel vrijwilligerswerk als Belangenbehartiger bij Alzheimer Nederland. Sport draag ik een warm hart toe. Voor gymvereniging SJZ verzorg ik sinds 12 jaar conditietraining voor vrouwen van 35+ en ben ik 8 jaar algemeen bestuurslid geweest. Ook ben ik medeoprichtster van “Stichting Sportenderwijs”, om met de kracht van sport mensen met elkaar te verbinden. Vanuit die expertise heb ik samen met de werkgroep de Kwiekbeweeg- route vormgegeven. De GGD geef ik advies over hetgeen preventief bewegen voor de gezondheidsbevordering betekent. Als Commissielid van Senioren Belangen Zoeterwoude bied ik sinds januari 2021 praktische ondersteuning aan de fractie mbt welzijn, sport en diverse woonvormen.

  Ewald van de Mortel
  4. Ewald van de Mortel

  Even voorstellen: Ik ben Ewald van de Mortel, leeftijd 58 jaar en woon met plezier met mijn vrouw en twee zoons ruim 20 jaar in het buitengebied van Zoeterwoude.  Mijn werkzaamheden bestaan uit een functie als schademanager bij een verzekeraar. Daarnaast heb ik met mijn compagnon het bedrijf ES&S opgericht, dat gespecialiseerd is in slimme solarthermische systemen. Met deze systemen maken we warme lucht en warm water uit zonlicht. Vanuit dit werk en de know-how opgedaan aan diverse klimaattafels en in groen-coöperaties in de omgeving van Zoeterwoude heb ik expertise opgedaan. Thea van der Kooi van SBZ vroeg om advies voor haar raadswerk en om mijn kennis met haar te delen in het proces van de Energietransitie in Zoeterwoude. Er zijn momenteel veel vraagstukken waar we voor staan. Met de visie van SBZ: realistische en haalbare doelstellingen die werkelijk bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, maar ook betaalbaar zijn en bovendien draagvlak hebben bij bewoners en bedrijven, zitten we op één lijn. In november 2021 werd ik tot commissielid benoemd van de fractie SBZ. Ik zal de komende raadsperiode de fractie van SBZ input geven mbt de diverse vraagstukken rond de Energietransitie.

  Tessa Kraus
  5. Tessa Kraus

  Even voorstellen: Ik ben Tessa Kraus en bij velen bekend in Zoeterwoude als muziekdocente en koordirigente.

  Henk van der Kooi
  6. Henk van der Kooi

  Even voorstellen, Henk van der Kooi, vanuit mijn kennis en ervaring wil ik een ondersteunende bijdrage leveren aan de fractie van SBZ.

  7. Mart van Diemen

  Even voorstellen: Mart van Diemen, ik geef input aan de fractie SBZ over mijn woonomgeving de Hoge Rijndijk Zoeterwoude, waar ik geboren en getogen ben.