naam Senioren Belangen Zoeterwoude

Senioren Belangen Zoeterwoude

Kiezers, hartelijk dank voor uw stem!

Senioren Belangen Zoeterwoude

Senioren Belangen Zoeterwoude, afgekort SBZ, is een onafhankelijke lokale politieke partij.
SBZ gaat voor het algemeen belang van de Zoeterwoudse samenleving met speciale aandacht voor de inwoners vanaf 55 jaar.

In deze levensfase kunnen leefomstandigheden ingrijpend wijzigen door verlies van partner, werk, gezondheid en mobiliteit. Dit kan mogelijk isolement tot gevolg hebben.
Te vaak lopen senioren tegen problemen aan, waarbij ze nauwelijks of helemaal niet gehoord worden.
SBZ wil goed naar u luisteren, er alles aan doen om samen met u een oplossing te vinden.
De gemeenteraad is de plek waar SBZ wat voor u kan bereiken.
Met uw stem op 16 maart kan SBZ u in de raad vertegenwoordigen.

SBZ wil dat u inspraak krijgt door u te laten participeren door deelname in klankbord- en werkgroepen. Samen gaan we voor een optimaal leefklimaat in Zoeterwoude.

Wist u dat volgens de laatste gegevens 25% van de inwoners van Zoeterwoude 65 jaar en ouder is? Dit betekent dat bij de leeftijdsgroep vanaf 55 jaar het percentage nog hoger ligt!

Senioren Belangen Zoeterwoude zal zich ten volle inzetten voor een zelfstandig Zoeterwoude. De eigen identiteit van ons mooie Zoeterwoude kan op deze wijze bewaard blijven.

Stem op SBZ, elke stem telt!

watertje straat Zoeterwoude
Het Watertje
Buurtcentrum De Eendekooi in Zoeterwoude Rijndijk
Buurtcentrum De Eendenkooi in Zoeterwoude Rijndijk