naam

Senioren Belangen Zoeterwoude

Lijst 4

Senioren Belangen Zoeterwoude

Thea van der Kooi
Thea van der Kooi

Ik ben Thea van der Kooi, getrouwd en we hebben 4 kinderen. Met veel plezier heb ik gewerkt als verpleegkundige, omdat ik het fijn vond iets voor de zieke medemens te kunnen doen. Bestuurservaring:
Vanaf 1999 tot 2005 was ik lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Vanaf 2005 t/m heden zit ik in het bestuur van het Damesgilde Zoeterwoude. Vanaf 2010 ben ik Commissielid en van 2012 t/m heden raadslid in de gemeente Zoeterwoude.
Als vrijwilliger ben ik sinds jaren verbonden aan Swettterhage, Emmaus, vereniging de Zonnebloem en buurthuis de Weipoort.
Ik zet me ten volle in voor Senioren Belangen Zoeterwoude. Onze visie op onder andere veiligheid, zorg, wonen en vervoer kunt u in onze Standpunten en Verkiezingsprogramma lezen.

Peter Mooijman
Peter Mooijman

De reden dat ik na enige bedenktijd ben ingegaan op het verzoek van Thea om mij beschikbaar te stellen voor de kandidatenlijst SBZ is dat ik altijd al het politieke veld in Zoeterwoude heb gevolgd en aan de zijlijn het nodige commentaar op beleid en beslissingen heb gehad.

Meedoen in deze is dan ook het kernwoord, ik ben geboren en getogen in Zoeterwoude en ben hierdoor zeer gemotiveerd om hetgeen echt leeft in Zoeterwoude te bewerkstelligen. De onafhankelijkheid van SBZ geeft ons hiervoor dan ook de volledige ruimte.

De beste beleidspunten en resultaten die tijdens verkiezingen naar voren worden gebracht, lijken veel op elkaar, voor de kiezer is het lastig om hierin een partijkeuze te maken.

SBZ geeft de kiezer duidelijke keuzes, deze zullen ook na de verkiezingen herkenbaar zijn in de sturing naar beleidskeuzes met andere partijen.

Waar ik mij voor in wil zetten is het volgende:
Het realiseren van woningen voor senioren en jongeren enerzijds om de doorstroming te bevorderen en anderzijds betaalbare woningen voor jongeren te realiseren. Dit punt moet worden “doorgepakt”, in mijn eigen omgeving zie ik nichten en neven uitwijken naar andere gemeentes om een betaalbare woning te verwerven. Verkeersveiligheid is ook een punt wat veel beter moet, 30-km zones worden niet gehandhaafd omdat deze er niet op zijn ingericht, dit moet worden aangepast.

Wat betekent de omgevingswet die in 2021 wordt ingevoerd ter vervanging van de bestemmingsplannen? Hierover moet de gemeente Zoeterwoude nog duidelijkheid geven, wij willen graag zien wat hiervoor de kansen zijn voor Zoeterwoude. De energietransitie komt snel op ons af, de op stapel zijnde projecten dienen te voldoen aan allerlei nieuwe wetgeving hieromtrent, ikzelf ben als projectmanager werkzaam bij een Ingenieursbureau in Amsterdam. Doelstelling van het bureau is om duurzame installaties in de utiliteitsbouw te ontwerpen. Eén van mijn huidige projecten is om een zonnestroom-installatie te realiseren voor het ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten met een WP vermogen ca. 2.8 MW, (het nominaal elektrisch vermogen in de dag-situatie is gemiddeld 1.6 MW). De visie van het ziekenhuis is hierdoor een betere zorg te kunnen bewerkstelligen.

Wij hopen dat de “Zoeterwoudse” kiezer zich herkent in SBZ, met uw steun kunnen we meer herkenbare punten realiseren.

Lijst Senioren Belangen Zoeterwoude :

  1. 1. Thea van der Kooi
  2. 2. Frouke Holt
  3. 3. Peter Mooijman
  4. 4. Wim Zandbergen
  5. 5. Mieke Zandbergen

De partij Senioren Belangen Zoeterwoude
Deze mensen van SBZ staan voor u!